Voiko hyvän käännöksen saada halvalla?


Käännöstoimistojen alakohtainen osaaminen ja sanaston hallinta ei ole yritysten mielestä riittävällä tasolla. Asiakkaat toivovat laatua, räätälöityä palvelua ja parempaa alan ja termien hallintaa.

Vastaus otsikon kysymykseen on ehdoton ei, koska halpa hinta ei yleensä takaa laatua. Niin suuret kuin pienetkin yritykset kaipaisivat laadukkaita käännöspalveluita. Tämä kävi selkeästi ilmi myös Extreme Translationin syksyllä 2016 keskisuomalaisille yrityksille toteuttamasta kyselystä. Käännösalan toimijoiden tulisi yritysten mielestä ymmärtää yrityksen toimialaa ja hallita alan erityistermit. Myös oikeakielisyys on luonnollisesti tärkeää. Käännöksiä tehdään yrityksissä jonkin verran myös itse, koska kääntäjän ei välttämättä uskota ymmärtävän yrityksen toimialaa tai tuntevan terminologiaa riittävän hyvin.

Tee-se-itse-käännökset

Yrityksistä löytyy varmasti kielitaitoa omastakin takaa, mutta välillä omille teksteilleen voi tulla sokeaksi. Ilman oikolukua teksteihin voi päätyä virheitä tai ei-idiomaattisia ilmauksia, varsinkin jos kääntäjä ei ole natiivi. Kääntäminen vie myös aikaa muilta työtehtäviltä ja aiheuttaa ylimääräistä stressiä.

Kääntäjän valinta

Käännöstoimiston valintaan tulisi käyttää riittävästi aikaa. Jos päätös tehdään pelkän hinnan perusteella, käännösjälki ei välttämättä ole täysin tyydyttävää. Referenssit ja suositukset toimivat hyvinä vertailukohteina hinnan rinnalla. Luotettava käännöskumppani voi parhaimmillaan tukea asiakasta viestinnässä ja tuottaa hänelle lisäarvoa.

Asiakasyritys huomioon

Myös käännösalan toimijoiden olisi syytä kiinnittää huomiota toimintatapoihinsa ja tutustua asiakasyrityksen arvoihin, toimialaan ja terminologiaan, eikä vain tuottaa käännöksiä ”liukuhihnatyönä”. Kyselyn tulosten mukaan käännöstoimistojen toivotaan nimenomaan räätälöivän käännöspalveluita tietyn yrityksen tarpeisiin sopiviksi ja kehittävän asiakasystävällisiä käännöstyökaluja. Asiakasyrityksen arvot ja toimintatavat määrittävät kuitenkin koko käännösprosessia, sillä käännöksen tulee noudattaa yrityksen viestinnän linjaa ja tavoitteita.

Anne Sironen

Anne Sironen

Työskentelen selkokielistämisen ja sisällön tuottamisen parissa. Olen kiinnostunut markkinoinnista ja suoritankin parhaillaan markkinointiviestinnän ammattitutkintoa. Matkustelen mielelläni Pohjoismaissa ja etenkin Islanti on vienyt sydämeni. Pidän erilaisista liikuntamuodoista ja haluaisin kiivetä jonakin päivänä Hekla-tulivuorelle. Olen myös innokas penkkiurheilija ja jääkiekossa pidän Jyväskylän oman joukkueen JYPin puolia.
Anne Sironen