Sano se suomeksi – selkeää kieltä ja selkokieltä


Varmasti monelle meistä on tuttua viranomaisten lomakkeiden, päätösten ja ohjeiden tavaaminen tuskan hien noustessa otsalle. Asiantunteville virkamiehille ammattikieli saattaa vaikuttaa itsestään selvältä, mutta asiaan vihkiytymätön asiakas ei välttämättä ymmärräkään, mitä hänen asioistaan on päätetty.

Viime vuosina on puhuttu paljon vaikeasti ymmärrettävästä kapulakielestä ja erityisesti sen selkeyttämisestä. Myös viranomaiset ovat heränneet ongelmaan, ja palvelukielen ja lomakkeiden ”suomentamiseen” on panostettu. Esimerkiksi kaikkien kuntien pitää kuvata palvelunsa yhteiseen tietokantaan helppolukuisella ja selkeällä kielellä heinäkuuhun 2017 mennessä. Varsinaisesta selkokielistämisestä ei kuitenkaan näissä tapauksissa ole kyse, vaan tekstin muokkaamisesta selkeäksi yleiskieleksi, jota enemmistön on helppo ymmärtää.

Millaista on selkeä ja helppolukuinen yleiskieli?

Selkeä yleiskieli on kielioppisääntöjen mukaista kieltä, jossa vältellään monimutkaisia lauserakenteita ja ammattikohtaisia ilmaisuja ja sanoja, jotka ovat suurelle yleisölle tuntemattomia. Jos erikoistermien käyttämistä ei voi välttää, ne kannattaa tarpeen mukaan selittää.

Jos pyrkimyksenä ei ole ammattikieli tai akateeminen tyyli, on selkeä yleiskieli useimmiten paras vaihtoehto. Tekstin tyyliä voi tietysti vaihdella neutraalista asiakielestä rennon leikkisään, mutta perussäännöt pätevät edelleen. Selkeän yleiskielen ei siis tarvitse tarkoittaa puisevaa ja tylsää, vaan siitäkin voi tehdä hauskaa ja oman näköistä.

Mitä sitten on selkokieli?

Joskus myös selkeä yleiskieli saattaa olla liian haastavaa, ja sitä varten on kehitetty selkokieli. Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu yleiskieltä helpommaksi ymmärtää. Selkokieli on suunnattu ihmisille, joilla on ongelmia luetun ja kuullun ymmärtämisessä. Tähän ryhmään kuuluvat eritoten kehitysvammaiset, maahanmuuttajat ja vanhukset, joiden kielitaito on heikentynyt esimerkiksi muistisairauden takia.

Selkokielessä tulee kiinnittää huomiota niin lauserakenteeseen kuin sanojen valintaan. Tekstissä tulisi suosia lyhyitä ja jokapäiväisiä sanoja. Suora sanajärjestys, helpot taivutusmuodot ja lyhyet lauseet ja virkkeet ovat selkokielen perusta. Selkokieltä voi käyttää mihin tahansa tarkoitukseen aina uutisista kaunokirjallisuuteen. Kohderyhmälle selkokieli on usein sekä avain viihteeseen että työkalu elämään. Materiaalia kirjoitetaan suoraan selkokielellä, minkä lisäksi esimerkiksi kirjallisuuden klassikoita on mukautettu selkokielisiksi. Selkokielisten tekstienkin tyylilaji voi vaihdella tarkoituksen mukaan. Esimerkiksi selkokielinen kaunokirjallisuus voi olla tyyliltään hyvinkin rikasta.

Kumpi kannattaa valita?

Selkokielistä tekstiä kannattaa käyttää, kun kohdeyleisö sitä tarvitsee. Usein hyvä ja selkeä yleiskieli riittää. Vaikeiden sanojen käyttäminen on turhaa, jos niille on olemassa yleisessä käytössä olevat selkeät vastineet. Toisaalta vaikeiden sanojen ja ammattikielen käyttäminen on joskus välttämätöntä. Tällöinkin on kuitenkin hyvä käyttää selkeitä lauserakenteita, sillä monimutkaisuus harvoin tuo tekstille lisäarvoa. Luku erikseen ovat vapaamuotoiset tekstit, kuten kaunokirjallisuus, jolloin kielellä ja tyylillä leikkiminen täysin oman mielen mukaan on sallittua.

Viestinnässä tärkeintä on saada haluttu viesti kohdeyleisön kuuluviin. Erikoisasiantuntijat voivat kommunikoida keskenään ammattikielellä ja kirjailija voi kirjoittaa vaikeatajuisen romaanin, jos se on hänen tavoitteensa. Kirjoittaessa kannattaa aina ensin miettiä, kenet tekstillään haluaa tavoittaa, ja valita käytettävä kieli sen mukaan.

Selkokielestä voi lukea lisää Selkokeskuksen sivuilta. Ohjeita selkeän tekstin kirjoittamiseen löytyy muun muassa Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta.

Veera Pullinen

Veera Pullinen

Olen kieliasiantuntija ja teen työkseni muun muassa kieliversioita ja sisällöntuotantoa. Vapaa-ajallani urheilen, käyn livekeikoilla tai museoissa. En pelkää uusia tilanteita, mikä onkin jo muutaman kerran vienyt opiskelemaan ja työskentelemään ulkomaille.
Veera Pullinen

Latest posts by Veera Pullinen (see all)